Aktuelt

Byggeaktiviteter i desember og januar

Tømmer

Yttervegger plan 8 vil bygges i desember. Innvendig forsetter arbeidene med innervegger.

Takarbeider

Vi har vært heldige med været og ser ut til å klare vår målsetning om tett tak 7.desember. Dette vil markeres med kranselag onsdag 11.desember!

Glassfasade

Glassfasaden mot vest (mot Fyrstikktorget) blir ferdig tidlig i desember. Glassfasaden mot sør (mot Grensesvingen) starter første uka i desember og vil ferdigstilles i slutten av januar. Glassfasaden mot øst starter første uke 2 og vil også ferdigstilles mot slutten av januar.

Tekniske entrepriser

Elektro, rør og ventilasjon fortsetter montasjen inne i bygget.

Innredningsarbeider

9.desember starter himlingsmontasjen. 6.januar starter gulvlegging og mot slutten av januar går vi gang med montasjen av kontorskillevegger og glassfronter til kontorene.

Riggforhold

Vi vil fortsatt bruke mobilkran i perioder forutenom tårnkranen. Tårnkranen vil demonteres i februar.