Aktuelt

Utomhus

Ny trapp og HC-rampe blir ferdigstilt uke 12. Vi fortsetter uke 13 med å bytte gamle steinheller utenfor paviljongen. Det […]

Les mer

Ny leiekontrakt i Vollsveien 2A

Oslo Areal har gjennom sin eiendom Vollsveien 2 A på Lysaker signert en langsiktig leiekontrakt med Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon […]

Les mer

Februar og mars

Tømmer Yttervegger plan 8 blir komplettert i begynnelsen av februar og da er bygget tett. Innvendig forsetter arbeidene med innervegger […]

Les mer

Kranselag- tak er på!

Onsdag 11.12.13 inviterte byggherren på kranselag for Grensesvingen 7. Kranselaget avholdes som en markering på at det nye bygget har […]

Les mer