Aktuelt

Bærekraft i praksis

Vi har i mange år hatt miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft som grunnmur for virksomheten vår. Nå har vi fått CO2-rapporteringen for 2019 og vi gleder oss over at tiltakene og fokuset gir konkrete resultater.

Det totale CO2-utslippet er vesentlig redusert til tross for økt areal i porteføljen, sorteringsgraden har økt og energiforbruket ned!

Vi forsøker hele tiden å forbedre oss og i 2019 ble det gjort flere tiltak som til sammen bidro til den positive utviklingen. I våre månedlige møter med forvalter Newsec Basale inngår energi-,vann og avløpsrapportering, vi har ansatt ny teknisk sjef med økt fokus på miljø og bærekraft og det arbeides løpende med de 10 strakstiltakene fra Eiendomssektorens veikart.

Vi ser imidlertid ingen grunn til å hvile på laubærene og har ytterligere fokus på forbedringer både i 2020 og i årene som kommer.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.