Aktuelt

Bærekraftige bygg

Bærekraft handler om å ta valg vi og våre etterkommere kan leve godt med på sikt. Slike valg kommer ikke av seg selv. Vi må forplikte oss.

Oslo Areal skapte historie da Grensesvingen 7, Norges første totalrehabiliterte bygg med sertifisering BREEAM-NOR Excellent ble åpnet i 2015. Bygget er et godt eksempel på at bestillere kan være premissleverandør når bygg rehabiliteres, miljø var i fokus i alle ledd. Denne praksisen viderefører vi når vi nå har tilsluttet oss De 10 strakstiltakene til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

MER ENN FAGRE ORD

– Etter klimaforliket i Stortinget og Parisavtalen i fjor er miljøbevissthet i ferd med å bli mer enn fagre ord. Tiltak materialiserer seg, ikke minst i byggenæringen. Dette vil få stor betydning for klimaregnskapet, fordi vi er landets største næring. Miljøkrav må ikke bare bli ord på et nedstøvet dokument, eiendomsbransjen må innarbeide miljø i sine strategier. I første omgang anbefaler vi 10 lavterskel strakstiltak, sier administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

BIDRA TIL BEVISSTHET

For Oslo Areal var det både naturlig og inspirerende å tilslutte seg De 10 strakstiltakene nå. Selskapet ønsker å utvikle og forvalte sine bygg på en miljøvennlig, bærekraftig måte. Det er mange faktorer som gjør bygg bærekraftig, ikke minst beliggenhet. Miljøaspektet er en viktig årsak til vår satsing i byens kollektivknutepunkter. Vi tror at vår tilslutning til De 10 strakstiltakene bidrar til større miljøbevissthet.

BARE EN BEGYNNELSE

Oslo Areal er allerede i gang med å implementere strakstiltak, eksempelvis varmes ingen av våre eiendommer nå lenger opp med olje eller gass. Effekter og utfordringer knyttet til tiltakene, og prioritering mellom dem, vil vi selvsagt vurdere i hvert enkelt tilfelle. Oslo Areals har som mål å være miljøbevisst samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere, og Grensesvingen 7 er et eksempel på at det er mulig. Bærekraftige holdninger skaper bærekraftige handlinger, som igjen skaper bærekraftige bygg.