Aktuelt

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR klassifisering

I tillegg til FutureBuilts kvalitetskriterier, skal prosjektet tilfredsstille kravene til energiklasse A og sertifiseres med karakteren ”Excellent” i BREEAM-NOR-systemet. Norwegian Green Building Council, som forvalter BREEAM-NOR-klassifiseringen i Norge, er ikke kjent med at det tidligere er kontraktsfestet en leieavtale om så høy miljøstandard i et eksisterende bygg.

Se på ngbc.no