Aktuelt

Byggeaktiviteter i juni og juli

Tømmer

Tremmegulv på takterrassen plan 8 er ferdig. Kebonykledningen i overkant av vinduene på plan 8 vil monteres i juni. Innvendig er tømrerne i gang i plan 1 som er den siste etasjen som ferdigstilles.

Glassfasade

Neste del av fasadearbeidene vil foregå på plan 1 hvor alle vindusfeltene skal byttes ut i fra begynnelsen av juni.

Inngangspartiet mot Grensesvingen er under prosjektering og vil påbegynnes i juli.

Tekniske entrepriser

Elektro, rør og ventilasjon fortsetter montasjen inne i bygget.

Innredningsarbeider

Himlingsmontasje, gulvlegging og montering av kontorvegger pågår for fullt

Riggforhold

Store deler av stillasen er revet og byggets nye fasadeuttrykk har kommet til godt syne for omgivelsene. Tårnkrana ble demontert i uke 21.

Utomhus

I mars ble det bygget ny trapp og handicaprampe ut mot Grensesvingen. Legging av nye granittheller starter i juni. Videre utover sommeren vil området foran bygget gradvis ferdigstilles.