Aktuelt

Byrådet stanser planene om ny bussterminal

Ny bussterminal over togsporene har vært på planleggingsstadiet lenge hos Oslo kommune og Ruter. Disse planene er nå skrinlagt av byrådet i Oslo.

I et notat fra samferdselsbyråd Lan Marie Berg og fungerende byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang står det blant annet:

Byrådet mener, etter en samlet vurdering, at det ikke bør bygges en ny bussterminal over sporene på Oslo S, da det er svært lite sannsynlig at vi vil kunne finne en omforent løsning og at den lar seg finansiere.

Prosjektleder for Galleri Oslo-prosjektet vi har sammen med Linstow og Viken Pensjonskasse, Sverre Landmark, sier til Aftenposten:

– Alle er enige om at Oslo S-området har for mange uløste utfordringer. Derfor er det et skritt i riktig retning om det nå settes trykk på å regulere busstrafikken med tanke på reduksjon, ikke økning av trafikkmengden.

Det er planlagt en rekke store utbyggingsprosjekter i Oslo S-området og infrastruktur er hovedutfordringen for samtlige prosjekter. Derfor ser vi svært positivt på at planene om bussterminal over togsporene er skrinlagt.

Les hele artikkelen her (bak betalingsmur).

Foto: Faksimile – Aftenposten.