Bærekraft og miljø

Galleri Oslo

Vi i Oslo Areal har sammen med de andre store eierne av Galleri Oslo, Viken fylkeskommune og Linstow Eiendom, levert […]

Les mer

Klimaregnskap for Q4 2020

Tett oppfølging av energiforbruket er en viktig parameter for å sikre god drift av byggene. Vi i Oslo Areal har […]

Les mer

Pilot i Grensesvingen 7

Vi har i mange år hatt miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft som grunnmur for virksomheten vår. Bærekraft går i tospann […]

Les mer