Prosjekt

Pågående arbeider

Rivingen fortsetter Innvendig riving ble ferdigstilt i begynnelsen av september. Tak og vegger teknisk rom plan 8 ble revet i […]

Les mer

Ris og ros fra naboene!

Vi har etablert en informasjonstavle på byggegjerdet mellom Salong Hår og porten inn til byggeplassen. Vi ønsker at dere som […]

Les mer

Rivearbeidene har startet

Plan- og bygningsetaten har gitt igangsettingstillatelse for rivearbeidene og arbeidene er nå godt i gang. Rivearbeider består i riving av […]

Les mer