Aktuelt

Vi søker ny kollega som skal være med å forme fremtidens Oslo Areal!

Ny direktør vil påvirke satsningsområder for en attraktiv og voksende eiendomsportefølje. Rollen vil være sentral i å utvikle fremtidens Oslo Areal, med fokus på sosial, økonomisk og bærekraftig byutvikling.

Direktøren har ansvar for utvikling av eksisterende og nye eiendommer/prosjekter og skal sørge for at selskapets prosjektportefølje i alle faser planlegges og gjennomføres til avtalt tid, kvalitet og lønnsomhet. Viktige fokus vil være å strukturere, konkretisere og synliggjøre arbeid med selskapets bærekraftsmål og være en pådriver for innovative løsninger i utbyggingsprosjekter.

Kandidater jobber godt i team og med samarbeidspartnere, tar eierperspektivet, tenker kommersielt og har god økonomi- og verdiskapingsforståelse. Ledererfaring fra komplekse utviklingsprosjekter hos byggherre/eiendomsutvikler er kritisk. MSc/siv.ing. eller tilsvarende er nødvendig, gjerne med relevant etterutdanning.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Benedikte Stiff, 924 45 661 eller Hild F. Kinder, 478 25 625.