Schweigaardsgate 6-14

Byggeår

1989

Gnr/bnr

230/411

Kontor

25443 kvm

Butikk

389 kvm

Schweigaardsgate 6-14 er også kjent som Galleri Oslo. Bygningsmassen består av parkeringskjeller, busstasjon og kontor i 3-4 etasjer. Mellom kontorene er det en glassgate til offentlig gangareal. Eiendommen er organisert som et sameie der Oslo Areal er eier av ca. 47% av arealet. Oslo Areal sine eierseksjoner er i det vesentligste konsentrert i eiendommens østlige bygningsdeler.

Beliggenhet
Eiendommen har en av Oslos mest sentrale beliggenheter rett ved Oslo S. Området preges av store positiv forandringer i form av nybygg og økt attraktivitet.

Adkomst
Med Oslo Bussterminal i 1.etasje og Oslo S som nabo har eiendommen særdeles god tilgang til offentlig kommunikasjon . Offentlig P-hus i byggets underetasje.

Historie
Fra 1970 og utover ble området rundt Schweigaardsgate 6-14 benyttet til busstasjon. I 1989 stod dagens Schweigaardsgate 6-14 ferdig bygget. Eiendommen hadde busstasjon på bakkeplan, og Europas lengste innendørs handlegate i tillegg til et betydelig antall kvadratmeter kontor. Den innendørs handlegaten ble aldri noen stor suksess, men busstasjonen og særlig kontordelen har hele tiden vært attraktiv for leietakere.

Kontakt

Tormod Syvertsen

901 01 880

tormod@osloareal.no