Schweigaardsgate 6-14

Byggeår

1989

Gnr/bnr

230/411

Kontor

25443 kvm

Butikk

389 kvm

Schweigaardsgate 6-14 er også kjent som Galleri Oslo. Bygningsmassen består av parkeringskjeller, busstasjon og kontor i 3-4 etasjer. Mellom kontorene er det en glassgate til offentlig gangareal. Eiendommen er organisert som et sameie der Oslo Areal er eier av ca. 47% av arealet. Oslo Areal sine eierseksjoner er i det vesentligste konsentrert i eiendommens østlige bygningsdeler.

Beliggenhet
Eiendommen har en av Oslos mest sentrale beliggenheter rett ved Oslo S. Området preges av store positiv forandringer i form av nybygg og økt attraktivitet.

Adkomst
Med Oslo Bussterminal i 1.etasje og Oslo S som nabo har eiendommen særdeles god tilgang til offentlig kommunikasjon . Offentlig P-hus i byggets underetasje.

Historie
Fra 1970 og utover ble området rundt Schweigaardsgate 6-14 benyttet til busstasjon. I 1989 stod dagens Schweigaardsgate 6-14 ferdig bygget. Eiendommen hadde busstasjon på bakkeplan, og Europas lengste innendørs handlegate i tillegg til et betydelig antall kvadratmeter kontor. Den innendørs handlegaten ble aldri noen stor suksess, men busstasjonen og særlig kontordelen har hele tiden vært attraktiv for leietakere.