Aktuelt

Ekstraordinære tider krever ekstraordinær innsats. 

Mange av våre kunder går en usikker tid i møte. Små selskaper i handels- og servicebransjen har store utfordringer i denne situasjonen. Flere av disse trenger bistand for å overleve. Oslo Areal ser det som naturlig å være med på en nasjonal dugnad for å lette presset på utsatte selskaper og forsøke å bidra til at våre kunder fremdeles har levebrød når vi alle kan gå tilbake til “normalen”.

Hver kunde vurderes individuelt, men i hovedsak har vi besluttet at vi for april gir våre kunder i handels- og servicebransjen som har behov for en hjelpende hånd enten betalingsutsettelse på husleie eller leiereduksjon. Noen helt spesielt utsatte kunder får også leiefritak. Oslo Areal håper dette vil bidra til at de av våre kunder som trenger det, får et lite pusterom.

Vi holder hjulene i gang med Teams og hjemmekontor! Planlagte prosjekter gjennomføres i tråd med FHIs retningslinjer og vi har forskuttert enkelte service- og vedlikeholdsprosjekter for å forsøke å bidra til redusert permitteringsbehov hos leverandørene våre.

Vi oppfordrer alle til å følge rådene gitt av myndighetene og ta vare på dere selv og hverandre i en krevende og usikker tid.