Aktuelt

En nestor mønstrer av 

Han har ledet flere betydningsfulle byggeprosjekter og representerer sterke tradisjoner i bransjen. Samtidig er han svært opptatt av bærekraft. Nå mønstrer Gunnar Moen av.  

Noen har bare vært der bestandig. Teknisk direktør Gunnar Moen i Oslo Areal, for eksempel. Etter 20 år som prosjekt- og byggeleder i Prosjekt- og byggelederfirmaet F. Holm, og fire år som prosjektsjef i Gjensidige NOR Næringseiendom, var Gunnar Moen med i Oslo Areal fra2006. Nå trekker han seg tilbake. Og ser positivt på bransjens fremtid. 

Frykter ikke etterveksten 

–Jeg har absolutt trua på bransjen, men forutsetningen er å være lojal mot bærekraftmålene. Vi må holde Breeam NOR høyt hevet, folk må kurse seg og forstå betydningen. Det gleder meg å se at ungdommen forstår det, jeg frykter ikke etterveksten. Jeg er mer redd for at det skal gå for tregt fordi myndighetene ikke forstår hvor viktig de tre bærekraftmålene er.   

Det lønner seg å ta vare på 

Han mener bærekraft må sees i et utvidet perspektiv. I tillegg til det rent miljømessige, må vi ta høyde for sosiale og økonomiske bærekraftmål, alle tre er avhengig av hverandre. Gunnar var prosjektansvarlig for Grensesvingen 7 på Helsfyr, der Miljødirektoratet i 2014 flyttet inn i et bygg sertifisert som Breeam NOR Excellent. Historien har vist at det lønte seg å ta vare på.  

Breeam-in-Use og Fyrtårn 

Breeam-in-Use er en naturlig forlengelse av Breeam NOR. Vi må også sertifisere systemene som drifterne bruker i forhold til miljømessige faktorer. Vi i Oslo Areal har gjennomført det i Sørkedalsveien 6, og nå gjør vi det Drammensveien 131 og Grensesvingen 7. Og selvsagt har vi både som administrasjon og byggeier sertifisert oss gjennom Miljøfyrtårn. 

Se menneskene og bredden 

Gunnar har et mantra. Lederne må se menneskene. Bruke dem der de er gode. Rettlede, men ikke overta. Spille dem gode, et team blir aldri bedre enn svakeste ledd. Og så er det viktig å se bredden i virksomheten. Det er først og fremst der hemmeligheten til suksess befinner seg.