Aktuelt

Enormt engasjement for Skøyen

Høringsfristen for områdereguleringen på Skøyen gikk ut 22. februar. Da hadde Plan og bygningsetaten (PBE) mottatt hele 530 uttalelser.

I saken fra Oslo kommune står det:

“Hensikten med områdereguleringen for Skøyen er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling av området som kollektivknutepunkt og attraktivt byområde. Oslo kommunes ambisjon er at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og klimanøytral byutvikling.”

Illustrasjon: Norconsult

Vi ser frem til å se både forslag og innsigelser og vil følge saken videre i Saksinnsyn fremover.

Les hele saken her.