Aktuelt

Er du vår nye prosjektsjef?

Trives du aller best når du er tett på komplekse eiendoms- og byutviklingsprosjekter? Har du stor interesse for hvordan fremtidens arbeidsplasser, nabolag og byer kommer til å formes? Har du lyst til å være en nøkkelspiller i å utvikle fremtidens Oslo Areal, med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Vår nye prosjektsjef skal lede utviklingsportefølje med dedikerte prosjektledere og prosjekter i alle faser. Solid bakgrunn fra komplekse utviklingsprosjekter på næringseiendom hos byggherre/eiendomsutvikler eller rådgivermiljø er særlig relevant. Evne til å gjennomføre prosjekter og føre gode prosesser verdsettes høyt. Formell kompetanse er typisk MSc/siv.ing eller tilsvarende, sammen med erfaring med og interesse for by- og stedsutvikling. Sjekk ut våre eiendommer her.

Du bør ha god kommersiell forståelse, være glad i å jobbe i tverrfaglige team og ha interesse for innovasjon og teknologi/digitalisering. Videre vil egenskaper som struktur, nysgjerrighet, proaktivitet og pådriverevne bli vektlagt.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen og om hvordan du søker? Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Benedikte Stiff | 924 45 661 eller Hild F. Kinder | 478 25 625.