Aktuelt

Faglunsj på Oslo Urban Week

“Vi må henge sammen eller så blir vi hengt hver for oss”

God byutvikling er samskapning og samarbeid på tvers av og på tross av etablerte grenser. Gjennom dialog og åpent sinn, kombinert med kunnskapsbasert kartlegging, opplever vi både at prosjektene våre blir bedre, områdene blir bedre i tillegg til at vi lærer mye på veien.

Gjennom Nabolagssamarbeidet Nedre Akerselva har grunneiere jobbet tett med bydelen, foreninger, næringsliv og hverandre for å gjøre området Nedre Akerselva til et tryggere og mer attraktivt sted for alle.

Hva har vi gjort, hvorfor har vi gjort det og hvilke erfaringer sitter vi igjen med?  Vi inviterer til faglunsj med formål å rive ned en silo eller to.

Etter lunsj og samtale inviterer vi de som har lyst til å bli med oss opp på Elgsletta for å bli bedre kjent med parken og de ulike brukerne av området. 

—————————–

Dato: Onsdag 8. september
Kl.: 11:30-13:30
Sted: Pokalen Barcode
Meld deg på her! Deltakerbegrensing på 50 personer.

Program:

11:30 – Velkomst/lunsj med mat, drikke og mingling
12:30 – Samtale mellom:
Vigdis Hobøl (BYM)
Aslaug Tveit (LÉVA Urban Design)
Leo Rygnestad (Bydel Gamle Oslo)
Jon Kaasa (Eiendomsspar)
Tine Rustberggard Bjørn (Entra)
Kathrine Rønsen Vanem (Oslo Areal)

Innleder: Mona Ingebrigtsen (Oslo Areal)
Samtaleleder: Linnea Svensson