Aktuelt

Februar og mars

Tømmer

Yttervegger plan 8 blir komplettert i begynnelsen av februar og da er bygget tett. Innvendig forsetter arbeidene med innervegger og skjørt.

Glassfasade

Arbeidene fortsetter på glassfasadene. Slutten av januar begynte montasjen av screen (solavskjerming), som vil fortsette til midten av mars.

Tekniske entrepriser

Elektro, rør og ventilasjon fortsetter montasjen inne i bygget.

Innredningsarbeider

Innredningsarbeidene er i gang med himlingsmontasje og gulvlegging. I midten av februar starter montasjen av kontorvegger og glassfronter til kontorene.

Riggforhold

Tårnkrana og fasadeklatrerne blir stående til midten av mars. Byggeheisen blir stående til mai.