Aktuelt

Forbildeprosjekt langs nedre Akerselva

Vi har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt for byreparasjonsprosjektet i Christian Krohgs gate 2. Gjennom tett og god dialog med Riksantikvaren har vi utviklet et prosjekt som forener historie med nåtid og fremtid på det vi mener er en forbilledlig måte. Nå sender vi inn revidert planforslag til begrenset høring.

I 2019 sendte vi inn et forslag for eiendommen vår i Christian Krohgs gate 2 (CK2) som innebar riving av store deler av eksisterende bygningsmasse. Riksantikvaren protesterte og vi opplevde innsigelsene som både fornuftige og konstruktive. Derfor satte vi oss til tegnebrettet på nytt. Denne gangen ved hjelp av Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter.

“Vi i Oslo Areal gleder oss til å jobbe sammen med FutureBuilt igjen om et prosjekt vi mener forener både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Samarbeidet får oss til å strekke oss etter de beste løsningene og til å sette de historiske kvalitetene i eiendommen inn i en nytenkende kontekst og bidra til et lokalt områdeløft”, sier vår administrerende direktør Mona Ingebrigtsen.

Et forbildeprosjekt i FutureBuilts regi skal redusere klimagassutslippene for bygg og byområder i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift.

Gjennom dette innovasjonsprogrammet vil Christian Krohgs gate 2 bli et forbildeprosjekt og et spydspiss-prosjekt med tanke på klimavennlig byggeri, transformasjon og gjenbruk, med spesielt fokus på temaene «bevaring som attraksjon», «sirkulære bygg» og «klimatilpasset overvannshåndtering», «sosial bærekraft». Dette for å skape et nytt unikt miljø i hovedstaden, men også for å imøtekomme byrådserklæringen og regjeringens miljøpolitikk bl.a om økt gjenbruk av eldre bygninger.

“FutureBuilt gleder oss til å samarbeide med Oslo Areal mot det som kan bli et nytt og innovativt forbildeprosjekt. Her er det snakk om å vise hvordan hårete bærekraftsmål som omfatter både sirkulær ressursbruk, naturmangfold og minimalt klimafotavtrykk kan forenes med ivaretakelse av eksisterende bygningskonstruksjoner og kulturhistoriske verdier og samtidig gi merverdi for både utbygger og bymiljøet. En passende utfordring for en modig utbygger som ønsker å ligge i front”, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.

I samarbeid med Riksantikvar, PBE, politiske myndigheter, arkitekter og FutureBuilt skal vi skape attraktiv eiendom som åpner opp mot Akerselva, aktiviserer gaten og som er banebrytende og forbilledlig.

Vi gleder oss til fortsettelsen!