Aktuelt

Forbildet Grensesvingen 7

NORGES FØRSTE TOTALREHABILITERTE BYGG med sertifisering BREEAM-NOR Excellent ble åpnet på Helsfyr i februar i fjor. Med Grensesvingen 7 har Oslo Areal skapt historie og et miljøbygg av eksellent karakter. I tillegg til å tilfredsstille kravene til lavenergihus, energiklasse A og FutureBuilt, er vårt nye Grensesvingen 7 et forbilde vi håper skal stimulere til økt utvikling og revitalisering av kollektivknutepunktet Helsfyr.

Å TRANSFORMERE ET GAMMELT KONTORBYGG til en fremtidsrettet og miljøriktig arbeidsplass er ingen enkel oppgave. Det handler om å ta enhetlige grep, samt å ta de to store leietakerne, Miljødirektoratet og Undervisningsbygg, på alvor. To aktører med høye miljøambisjoner deler nå et bygg, der bærende strukturer og fasader er beholdt, samtidig som dagslyskvaliteten er vesentlig forbedret med glassfelt som løser opp symmetrien i de robuste teglsteinsfasadene.

GRENSESVINGEN 7 ER ET VELLYKKET PROSJEKT på flere måter. Miljø har vært i fokus i alle ledd, uten for kompliserte tekniske løsninger eller unødvendige rivearbeider. Samarbeidet mellom byggherre, leietakere, prosjekteringsgruppen og totalentreprenøren har fungert optimalt. Sist, men ikke minst, er Grensesvingen 7 et bærekraftig forbilde som stimulerer til revitalisering av eldre bygg.

BYGGET VISER AT DET GÅR AN Å TA BEVISSTE VALG om hva som kan gjenbrukes når eldre kontorbygg skal revitaliseres. Både H-struktur og vertikale løsninger er beholdt, og bærekonstruksjon og fasader består av de samme, robuste materialene som da bygget så dagens lys. Dette har bidratt til store ressursbesparelser og reduserte klimagassutslipp. Tekniske anlegg er modernisert og skiftet ut, og inngangspartiet, som før var et gigantisk energisluk, fremstår nå som luftig og åpent mot omgivelsene på Fyrstikktorget. En ny kul café og cocktailbar på gateplan innebærer også at Grensesvingen 7 er fullt utleid.

LOKALISERING VIL I FREMTIDEN bli stadig viktigere, og Grensesvingen 7 er gunstig plassert midt i et av byens viktigste kollektivknutepunkter, enten du skal til sentrum eller Oslo Lufthavn. I byggets underetasje finnes sykkelgarasje og 56 ladestasjoner for elbiler på bekostning av ordinære parkeringsplasser, og leietakerne har Oslos beste kantine, med Svanemerket drift. Med Grensesvingen 7 har et byrom i hurtig vekst fått et miljøforbilde, som på flere måter tar Oslos kommuneplan for utviklingen frem til 2030 på alvor.