Aktuelt

Fremtidsvisjon for Sandvika nord

Sammen med Grape Architects har vi laget et mulighetsstudie for eiendommen vår i Sandvika, Løkketangen 2-14. Vi har presentert studiet og tankene våre rundt eiendommen sammen med en rekke gode byplangrep for Bærum kommune. I forbindelse med presentasjonen har Mona og Jorunn blitt intervjuet i Budstikka. Hele intervjuet kan leses her. (Ligger bak betalingsmur)

Om byplangrepet
Byplangrepet danner flere byrom rundt og mellom bygningene. Vi mener at byrommet mot sør er særlig viktig og at dagens situasjon innebærer et uutnyttet potensial. Dette tas tak i ved utadvendt virksomhet i første etasje. I tillegg mener vi romdannelsen under jernbanebroene bør opprustes til et spennende lyssatt byrom med muligheter for variert bruk. Dagens bruk som parkeringsareal er forbigått av tidens ånd og dette arealet bør tilføre Sandvika et flerfunksjonelt byrom med muligheter for både rekreasjon og kulturarrangementer.

Om program og innhold
Bygningene er tenkt utformet med kontorarbeidsplasser i de øvre etasjene og med utadrettet virksomhet i etasjene som møter bakkeplan. Eiendommen ligger tett inntil togstasjonen og ligger dermed godt til rette for et miljøvennlig kontorbygg hvor arbeidsreiser kan skje primært ved kollektivtransport.

Førsteetasjene ønskes utformet med en glidende overgang mellom

inne og ute, med et sammenhengende bygulv og med varierte virksomheter som skaper et attraktivt byliv. Todeling av tomten skaper også flere fasader og mange muligheter for gode og inviterende lokaler med henvendelse mot indre så vel som ytre deler av Løkketangen.

Som del av virksomhetene i første etasje ønskes det å skape en god sammensetning av bevertning (café, restaurant og bakeri), handel, sykkelverksted, treningssenter. Som supplement til dette vil byrommene utformes for rekreasjon, lek og kulturarrangementer.

Samlet sett ønsker Oslo Areal å bidra til gode urbane opplevelser til ulike tider av døgnet og året, dvs at Sandvika blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by!

Illustrasjon: Grape Architects