Aktuelt

FutureBuilt

Oslo Areal skal rehabilitere Grensesvingen 7 på Helsfyr med mål om å bli Norges mest klimavennlige rehabiliterte kontorbygg. I tillegg til
FutureBuilts kvalitetskriterier, skal prosjektet tilfredsstille kravene til energiklasse A og sertifiseres med karakteren “Excellent” i BREEAMNOR-systemet. Prosjektet er på nærmere 22 000 m2.

Eksisterende hovedkonstruksjoner og mye av fasaden skal beholdes. Teknisk anlegg skiftes ut, og nye ventilasjonstekniske anlegg skal løses i hver etasje. Tidligere teknisk rom i 8. etasje omgjøres til kontorlokaler i nytt tilbygg. Bygningen får nytt inngangsparti.

 

Viktigste klimatiltak

  • Meget sentral lokalisering; utarbeide mobilitetsplan
  • Fokus på miljøvennlig materialbruk
  • Store deler av den eksisterende teglfasaden beholdes
  • Rehabilitering til energiklasse A
  • Bedre tilrettelegging for syklister

Prosjektopplysninger

  • Utbygger: Oslo Areal
  • Arkitekt: KIMA arkitektur as
  • Totalentreprenør: Bundebygg AS
  • Planlagt ferdigstilt: 2014

 

Oslo Areal har inngått avtale med FutureBuilt om rehabiliteringen av Grensesvingen 7 på Helsfyr. Kontrakten ble underskrevet av adm.dir. Mona Ingebrigtsen fra Oslo Areal, programleder Birgit Rusten fra FutureBuilt og Ellen de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Grensesvingen 7 er en transformasjon av et eksisterende kontorbygg, og miljømålene er høye. FutureBuilt stiller krav om minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. Dette skal dokumenteres i et klimagassregnskap. Forbildeprosjektet skal også ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø.

Se på FutureBuilt
Se pressebilde