Aktuelt

Fyrstikkalleen 1 til politisk behandling

Oslo Areal AS er stolt over å ha kommet frem til et omforent planforslag med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om omregulering av Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr.

Planforslaget er i tråd med politikernes ønsker om urban fortetning i knutepunktene rundt Oslo, ifølge viseadministrerende direktør i Oslo Areal AS, Kjetil Krutnes.

 

Mer fremkommelig

– Dette har vi jobbet seriøst og fokusert med over lengre tid, og vi er veldig glade for at PBE anbefaler planforslaget. Forslaget ivaretar fortetningen, samtidig som forholdene for syklende inn mot Oslo og gående på Helsfyr forbedres. Som en del av prosjektet bekoster vi bredere gang- og sykkelvei og kulvert langs Strømsveien, sørger for opparbeidelse av fortau langs Fyrstikkalleen, og fortau og grøntareal langs Svovelstikka. Opparbeidelse av Grønvoll Park er også inkludert, sier en svært fornøyd Krutnes.

 

Tredobler utnyttelsen

Planforslaget innebærer å omregulere Fyrstikkalleen 1 fra kontor, forretning og lager til forretning, undervisning, kontor, bevertning, kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei i tillegg til grøntareal. Hensikten er å bygge tre kontorbygg på 7, 8 og 10 etasjer, bundet sammen av et bygg i transparent materiale. Den foreslåtte bebyggelsen er på 32 000 m2, det er en tredobling av dagens utnyttelse, ifølge viseadministrerende direktør Kjetil Krutnes.

 

Planforslaget er laget i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter AS

Les mer her

FA1 - 140130 Revidert perspektiv eksteriør