Aktuelt

Galleri Oslo

Vi i Oslo Areal har sammen med de andre store eierne av Galleri Oslo, Viken fylkeskommune og Linstow Eiendom, levert inn planintiativet for Galleri Oslo.
Planinitiativet er levert av A-lab på vegne av Galleri Oslo Utvikling.
Galleri Oslo fremstår i dag som en barriere mot Schweigaardsgate og den vanskeliggjør mobilitet mellom fjord og by. Derfor ønsker vi å åpne opp, fjerne barrierer og skape gode møteplasser og gode byrom der Galleri Oslo står i dag.
Vi mener Oslo blir mer attraktiv som by med disse planene. Kollektivknutepunktet Oslo S vil bli ytterligere styrket, bygulvet vil leve og puste hele døgnet og området vil fremstå som enda mer attraktivt for de som bor, jobber og lever her.

Det vil ta tid å realisere et slikt prosjekt men vi har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid. Vi har noen spennende år foran oss.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Se planinitiativet her: