Aktuelt

Kafédialog Lysaker

80 mennesker møtte opp på Kafédialog Lysaker, som ble arrangert av Oslo Metropolitan Area og Lysaker Næringsvel. Kafédialogen er en arena for reell medvirkning mellom politiske premissgivere, utviklere, eiere og folk som bor, jobber og lever i området.

Alle forslag til konkrete tiltak for å skape liv på Lysaker vil samles i en rapport og sendes både Oslo kommune, Bærum kommune og alle som deltok på workshopen.