Aktuelt

Kafedialog om Lysakers fremtid

Alle gode ideer og tanker fra Kafedialog Lysaker er nå samlet av A-Lab.
Kanskje ligger løsningen til mer folkeliv på Lysaker i denne rapporten?

Les den her