Aktuelt

Klimaregnskap for Q4 2020

Tett oppfølging av energiforbruket er en viktig parameter for å sikre god drift av byggene. Vi i Oslo Areal har som standard at EOS (energioppfølgingssystem) og aktiv energioppfølging utføres i samarbeid med Newsec Basale AS.

Oppfølging av miljøprestasjoner inngår i standard månedlig rapportering på byggnivå er gjenstand for operativ oppfølging med spesifikke mål pr. bygg ved behov.

Det er inngått en rammeavtale på avfallshåndtering som innebærer at renovatøren gjennomgår og optimaliserer avfallshåndteringen for eiendommene i forvaltningsporteføljen. Målet er blant annet økt gjenvinning av råstoff og energi og lavere miljøbelastning gjennom mindre transport.

Oslo Areal er en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet, som innebærer at virksomheten oppfyller Stiftelsen Miljøfyrtårn sine generelle krav og krav til kontorvirksomhet, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø innenfor blant annet HMS, innkjøp og materialbruk, transport, avfallshåndtering og energi.

Newsec Basale AS som hovedleverandør av teknisk forvaltning og driftstjenester er sertifisert i henhold til ISO14001 (Miljøstyringssystem), som fastsetter kriteriene for ledelse og ansatte samt eksterne interessenter om at miljøpåvirkning måles og forbedres.