Aktuelt

Miljø og Samfunnsansvar

Prosjektet har fått sine to første poeng i “As built fasen” i BREEAM-NOR systemet. Poengene er gitt innenfor emnet Man 2 som står for Management 2. Dette punktet omhandler entreprenørens retningslinjer for miljø og samfunnsansvar. BundeBygg AS har gjennom BREEAM-systemet forpliktet seg til å lede byggeplassen på en miljømessig og sosialt sett hensynsfull og ansvarlig måte. Dette gjelder ovenfor omgivelsene og ovenfor for alle som arbeider på byggeplassen.

Vi gleder oss over våre to første poeng og lover å ta hensyn til våre omgivelser også i fortsettelsen.

Men hvis det er noe du som nabo er misfornøyd med, i forhold til byggeplassen, er det bare å skrive en klage ved klagestasjonen eller ta kontakt med BundeBygg direkte.