Aktuelt

Ny leiekontrakt i Chr. Kroghs gate 2

Oslo Røde Kors har inngått en langsiktig leieavtale om leie av ca. 3500 m2 i Chr. Kroghs gate 2. Lokalene ligger fint til i de tre nederste etasjene og  vender mot Akerselva og Chr. Kroghs gate. Oslo Røde Kors overtar deler av lokalene som Westerdals høyskole fraflytter  sommeren 2016. Det vil bli gjennomført tilpasninger i lokalene før Oslo Røde Kors vil ta de i bruk fra årsskiftet 2016/17.