Aktuelt

Ny leiekontrakt i Galleriet

Oslo Areal har inngått en langsiktig leiekontrakt med Norges Handikapforbund i Schweigaardsgate 6-14. Innflytning er avtalt til 1. desember 2016. Samtidig kjøper Oslo Areal Norges Handikapforbunds seksjoner i samme eiendom med overtakelse ultimo desember 2016. Etter at kjøpet er gjennomført vil Oslo Areals eierandel i sameiet Galleriet være ca 46 %.