Aktuelt

Ny leiekontrakt i Tordenskioldsgate 6

Oslo Areal har gjennom sin eiendom Tordenskioldsgate 6 i Oslo sentrum signert en langsiktig leiekontrakt med Eikos AS. Eikos AS leier totalt ca. 600 kvm i bygget.
Oslo Areal er meget godt fornøyd med leiekontrakten som befester byggets kvaliteter og områdets attraktivitet.