Aktuelt

Ny leiekontrakt i Vollsveien 2A

Oslo Areal har gjennom sin eiendom Vollsveien 2 A på Lysaker signert en langsiktig leiekontrakt med Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon og Sluttvederlagsordningen (AFP). AFP leier totalt ca. 1.000 kvm i bygget.
Oslo Areal er meget godt fornøyd med leiekontrakten som befester byggets kvaliteter og områdets attraktivitet.