Aktuelt

Ny leietaker i Stortorvet 1-3

Sykehuspartner har etter konkurranse valgt Oslo Areal som utleier ved inngåelse av ny leiekontrakt i Fredrikstad. Sykehuspartner skal leie 1.250 m2 i Stortorvet 1-3 fra 01.01.18. Lokalene  skal tilpasses Sykehuspartners krav før innflytting. Lokalene som Sykehuspartener skal leie, benyttes i dag av Fredrikstad  Blad. Fredrikstad Blad vil i løpet av høsten flytte internt til en annen etasje i samme eiendom. Sykehuspartner og Oslo Areal har god historikk for å finne gode løsninger sammen. Sykehuspartener var leietaker hos Oslo Areal i Grønland 34, Drammen.

Oslo Areal er godt fornøyd med igjen å få Sykehuspartener som leietaker og ser frem til ett godt samarbeid.