Aktuelt

Nytt liv til historisk nabolag

Våren 2020 avholdt vi et parallelloppdrag om et nytt mulighetsstudie for utvikling av Christian Krohgsgate 2. Målet for studiet var å finne et svar på vårt ønske om å utvikle et nytt og flott kontorbygg, samtidig som hensynet til historiefortellingen om fabrikkmiljøet langs Akerselva også blir ivaretatt. Haugen/Zohar Arkitekter og Oslo Works har i samarbeid med oss utarbeidet dette flotte forslaget, som vi i Oslo Areal har valgt å gå videre med.

Prosjektet er et infill/onfill prosjekt på til sammen ca. 20 000 kvm, med høye ambisjoner knyttet til bærekraft, bla. gjennom fokus på klimagassutslipp. Det vil bli lagt vekt på en programmering som sikrer at bygget bidrar til et aktivt bygulv og gode, trygge byrom i området.

Med dette prosjektet ønsker vi å gi respektfullt nytt liv til et historisk og mangfoldig nabolag.