Aktuelt

Olafiagangen blir Supergrønland

Olafiagangen skal rehabiliteres og bli aktivitets- og lekepark for barn, unge og familier. Sammen med enkelte andre grunneiere, som KLP, Entra og Eiendomsspar, har vi vært engasjert i hva som skjer med Olafiagangen en god stund. Vi synes det er supert at det nå skjer opprusting i området, og håper at tiltakene fungerer som tiltenkt, slik at området blir tatt i bruk av beboerne i området.

Vi i Oslo Areal ønsker initiativet velkommen, og ønsker å bidra til videreutvikling og nytenking fremover slik at Olafiagangen blir et attraktivt og trygt sted å besøke for alle Oslofolk hele døgnet. 

Illustrasjon: Norconsult