Om oss

Oslo Areal ønsker å sette minst mulig fotavtrykk, men ha størst mulig påvirkning.

Både i våre utviklingsprosjekter og i forvaltning av eiendommene vil vi å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by!

I Januar 2022 ble Entra ny eier av Oslo Areal. Entra er en av Norges største eiendomsselskaper og har en stor portefølje lokalisert på sentrale knutepunkt i landets største byer. Vi tror at vår kombinerte portefølje vil bidra til god byutvikling.

Bærekraft som fokus

Vi skal alltid oppleves som solide og engasjerte samarbeidspartnere og utleiere.

I prosjektene våre har vi fokus på sosial bærekraft som for eksempel å gi noe tilbake til byen i form av transformasjon, forbedring av uterom og utvikling av bygulv og rekreasjonssteder.

Miljømessig bærekraft oppnås både gjennom miljøsertifisering av Oslo Areal som selskap, men også i de fleste prosjekter vi er involverte i. Grensevingen 7 var det første rehabiliteringsprosjektet som fikk BREEAM NOR Excellent i Norge, og har vært med på å sette standarden på hvordan man rehabiliterer bygg på en miljømessig og økonomisk bærekraftig måte. Landemerket på Majorstua, KPMG-bygget, er miljøsertifisert BREEAM NOR In-Use med karakteren Very Good. Vi er også i gang med å miljøsertifisere flere av eiendommene våre.

 

En by i endring

Vi tar en aktiv rolle i organisasjoner, samarbeid og dialoger som er viktige for å bruke gode prosjekter til å skape en god og levende by.

Epicenter Oslo, vårt digitale innovasjonshus i rehabiliterte Pilestredet 33, har gitt hele området rundt Holbergs Plass et løft, og sammen forsøker vi å legge til rette for både leietakere, naboer og beboere med tilbud for alle på gateplan.

Kontormarkedet er i kontinuerlig endring og den digitale utviklingen skjer i rekordfart. Vi ønsker å være med på å sette agendaen både for morgendagens kontormarked og for dagens leietakere.


Tradisjon for profesjonalitet

Vi i Oslo Areal er opptatt av å bruke fortiden til å bygge fremtiden. Vi tar vare på og ser fremover.

Som eiendomsselskap er dette en spennende utfordring. Å være bevisst historien er viktig når vi bidrar til å utvikle prosjekter.

Velkommen til oss!

 

Bilde av veggmaleri laget av Gilles & Cecilie Studio, i Chr. Krohgsgate 2