Om oss

Oslo Areal ønsker å sette minst mulig fotavtrykk, men ha størst mulig påvirkning.

Både i våre utviklingsprosjekter og i forvaltning av eiendommene vil vi å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by!

Bærekraft som fokus

Vi skal alltid oppleves som solide og engasjerte samarbeidspartnere og utleiere.

I prosjektene våre har vi fokus på sosial bærekraft som for eksempel å gi noe tilbake til byen i form av transformasjon, forbedring av uterom og utvikling av bygulv og rekreasjonssteder.

Miljømessig bærekraft oppnås både gjennom miljøsertifisering av Oslo Areal som selskap, men også i de fleste prosjekter vi er involverte i. Grensevingen 7 var det første rehabiliteringsprosjektet som fikk BREEAM NOR Excellent i Norge, og har vært med på å sette standarden på hvordan man rehabiliterer bygg på en miljømessig og økonomisk bærekraftig måte. Landemerket på Majorstua, KPMG-bygget, er miljøsertifisert BREEAM NOR In-Use med karaktereren Very Good. Vi er også i gang med å miljøsertifisere flere av eiendommene våre.

 

En by i endring

Vi tar en aktiv rolle i organisasjoner, samarbeid og dialoger som er viktige for å bruke gode prosjekter til å skape en god og levende by.

Epicenter Oslo, vårt digitale innovasjonshus i rehabiliterte Pilestredet 33, har gitt hele området rundt Holbergs Plass et løft, og sammen forsøker vi å legge til rette for både leietakere, naboer og beboere med tilbud for alle på gateplan.

Kontormarkedet er i kontinuerlig endring og den digitale utviklingen skjer i rekordfart. Vi ønsker å være med på å sette agendaen både for morgendagens kontormarked og for dagens leietakere.


Tradisjon for profesjonalitet

Vi i Oslo Areal er opptatt av å bruke fortiden til å bygge fremtiden. Vi tar vare på og ser fremover.

Som eiendomsselskap er dette en spennende utfordring. Å være bevisst historien er viktig når vi bidrar til å utvikle prosjekter. Eiendommene i Nedre Vollgate og Pilestredet 33 er eksempler på at vi ivaretar og rehabiliterer der det er sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig. Dette er viktig både for oss og for våre eiere, Gjensidige Forsikring  og AMF Pensionsförsäkring.

Begge våre eiere er solide både økonomisk, verdimessig og har evne og vilje til å tenke langsiktig.

 

Velkommen til oss!