Aktuelt

Oslo Areal vil fornye Christian Krohgs gate

CK2 NY

CK2 NY 2

Fra bakgate til aktivt byrom

Oslo Areal er i full gang med å bidra i et nytt pulserende byområde, der folk vil være. Nå forbereder selskapet forslag til detaljregulering av Christian Kroghs gate 2.

 – Målet er å bidra til å løfte nærområdet fra et slitent bakgatepreg til et vitalt bymiljø med aktivt gateliv og åpne fasader. I tillegg vil vi skape kontakt mellom gateløp og elvebredden, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.

 En gang i tiden lå Den Norske Remfabrik, ombygd atskillige ganger i perioden 1899-1948, i denne gården. Akerselva er nærmeste nabo. Før var elva kilde for energi til industri. Nå skal den gi brukere av nye Christian Kroghs gate 2 urban, mental energi.

Oslo Areal planlegger etablering av kontor/service og utadrettet virksomhet i sokkeletasjen mot Christian Kroghs gate, og åpenhet mot Akerselva. Prosjektet innebærer en dobling av nåværende bruksareal. Det betyr 1000 arbeidsplasser like ved Oslo S.

SJ arkitekter og Schmidt/Hammer/Lassen arkitekter (SHL) har vunnet en begrenset invitert konkurranse for ny bebyggelse i Christian Krogs gate 2.

Nye Christian Kroghs gate 2 har høye miljøambisjoner (Energiklasse A og Breeam Excellent). Akerselva skal løftes frem, og åpnes opp ved hjelp av en ny gangvei langs venstre elvebredd. Bygget er en del av Oslos viktigste grøntdrag fra Vaterland til Maridalsvannet.

Volumøkningen er søkt tilpasset omgivelsene. Et inngangsparti med glassfelter vil gi visuell kontakt tvers gjennom bygget. SJ Arkitekter og Schmidt/Hammer/Lassen arkitekter er samarbeidspartner i prosjektet. Hovedfokus med hensyn til tilgjengelighet er på E-bilister, syklister og fotgjengere.

– Vi er glade for å bidra til ny, kommersiell og annen publikumsrettet virksomhet i Christian Kroghs gate 2. Etablering av næringsbebyggelse med dobling av utnyttelse vil tilføre et nytt byliv, øke sikkerheten og være et bidrag i utviklingen av 24-timersbyen med aktive byrom med butikker og spisesteder, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.