Aktuelt

Oslo Areal på besøk hos sine minste leietakere

Oslo Areal besøkte i dag bikubene som ble etablert på taket av Strandveien 4-8 i mai måned.
Biene ser ut til å stortrives. De opprinnelig 60.000 biene har hatt en eksplosiv vekst og teller nå ca. 180.000.

Innsamling av honning vil starte i august og det er forventet at produksjonen vil overstige 100 kg.

Oslo Areal ønsker alle sine seksbeinete leietakere en produktiv sommer!