Aktuelt

Oslo Areal selger Hovfaret 13 på Skøyen

Oslo Areal selger Hovfaret 13 til Daimyo og APT Properties AS.

Salget er et ledd i en porteføljetilpasning og overtakelse er avtalt til 30. September.