Aktuelt

Oslo Areal selger Vollsveien 2 på Lysaker

Oslo Areal selger eiendommen Vollsveien 2 A og B til Aberdeen Eiendomsfond Norge I  AS, og overtakelse er 31. mars.
Salget er et ledd i en aktiv porteføljestrategi.
For mer informasjon , jfr. vedlagte pressemelding fra Aberdeen