Aktuelt

Oslo Areal tar samfunnsansvar 

Å ta samfunnsansvar handler om bærekraft. Om å forstå at bedriften ikke bare har en finansiell, men også en sosial og miljømessig bunnlinje. 

En virksomhet lever ikke bare i sin egen verden. Den er også en del av et samfunn, derfor bør den opptre samfunnsansvarlig. Ikke fordi virksomheten skal tjene på det, men fordi det er det riktige å gjøre. I bunn og grunn handler det om bærekraftDet kan for eksempel dreie seg om miljøprofil, åpenhet, gaver til sosiale formål og samarbeid med ideelle organisasjoner.  

Et miljøfyrtårn 

Oslo Areal tar miljøansvar. Selskapet har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakereSom et ledd i at vi har tilsluttet oss Eiendomssektorens veikart mot 2050 og de 10 strakstiltakene, ble Oslo Areal formelt sertifisert for Miljøfyrtårn i 2017. Oslo Areal er også medlem av Norwegian Green Council (NGBC) og Grønn Byggallianse. Selskapets langsiktige strategi er å utvikle bærekraftige bygg med bærekraftig beliggenhet.   

Sosiale formål 

Oslo Areal støttet virksomheten til Stiftelsen Petter Uteligger høsten 2017, blant annet ved å kjøpe og distribuere et visst antall av boken hans til våre samarbeidspartnereStiftelsen driver omsorg gjennom sosiale og kulturelle tiltak for vanskeligstilte personer som på grunn av rus eller andre forhold har problemer med å mestre dagligliv og arbeidsliv. Vårt samarbeid med Fretex om Vårgiv 2017 var også et tiltak som støtter sosiale formål. LeietakernKarenslyst Allé 8A og B fylte en hel container med brukte klær og sko.  

Skiglede for flere 

Årets julegave fra Oslo Areal gikk til Barnas Skifond, som gir flere barn og unge mulighet til å oppleve skiglede, uavhengig av økonomi. Midlene benyttes til friplasser på Barnas skiskole og innkjøp av skiutstyrOslo Areals videre støtte til Skiforeningen omfatter også prosjektet Friluftsglede, som gir vanskeligstilte barn muligheten til å oppleve friluftsliv, sommer som vinter.   

Gløder for fremtiden 

Oslo Areal er også opptatt av å bidra til fornyelse og nyskaping i eiendomsbransjen, og støtter Citykonferansen og Ung i Næringseiendom med billetter til konferansen, der prisen Cityglød blir delt ut. Prisen går til en person som representerer fremtiden i eiendomsbransjen, og Oslo Areals støtte er ment som et positivt bidrag til at de flinkeste søker seg til eiendomsbransjen.   

Samfunnsansvar handler om virksomhetens image og omdømme. Hvordan selskapet oppfattes av omgivelser over tid. Atferd, kommunikasjon og evne til å etablere relasjoner er viktige når omdømme bygges og samfunnsansvar tas. Morgendagens selskap tar samfunnsansvar.