Aktuelt

Pågående arbeider

Rivingen fortsetter

Innvendig riving ble ferdigstilt i begynnelsen av september. Tak og vegger teknisk rom plan 8 ble revet i uke 32 og 33. Utvendig ble inngangspartiet revet i løpet av uke 33 og taket på plan 8 rives ferdig i uke 37. Riving av tegl i fasade startet uke 32 og vil fortsette ut september.

Tømmer

Tømmerarbeider på yttervegger startet i uke 33 og vil fortsette ut oktober. Innvendige tømmerarbeider starter uke 37.

Stålarbeider

Stålarbeider på tak har oppstart i uke 38 og vil fortsette inn i oktober. Ved inngangspartiet vil stålarbeidene starte uke 39 og pågå i tre uker.

Vinduer

Montasje av vinduer starter i uke 36 og vil fortsette inn i oktober.

Riggforhold

Nå som høsten er i anmarsj og dagene blir kortere har vi montert opp belysning på gjerder og stillas for å øke synligheten for våre omgivelser og da spesielt fotgjengere. Om noe av belysningen er til sjenanse for våre omgivelser tar vi gjerne imot tilbakemeldinger på dette.