Aktuelt

PBE med uttalelse om “nye” Galleri Oslo

Som kjent har eierne av Galleri Oslo (Oslo Areal, Viken Pensjonskasse og Linstow) levert inn et planinitiativ for «nye» Galleri Oslo.

Dette er bygget på Områdeprogrammet for Oslo S der visjonen som Oslo bystyre sluttet seg til (2012) er endring av bussterminalen og ombygging av veisystemet med Nylandsbrua for et bedre og mer bymessig område, og med åpning av Akerselva ned til sporområdet. Plan- og bygningsetaten konstaterer at denne visjonen fortsatt er uløst, og at «flere utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen» må være tilstrekkelig utredet og forankret før et planforslag for Galleri Oslo kan legges ut til offentlig ettersyn. Det er dette vi vil bidra til.

Saksinnsynet kan leses her.

Les Steds- og mulighetsanalysen her.