Aktuelt

Pilot i Grensesvingen 7

Vi har i mange år hatt miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft som grunnmur for virksomheten vår.

Bærekraft går i tospann med innovasjon og nytenking. For å finne de beste løsningene, må vi som selskap og bransjen vår tenke nytt.

Piloten vi har satt i gang med selskapet Varig i Grensesvingen 7 handler om hvordan man sammen kan oppnå en mer bærekraftig drift av bygg, med mål om å redusere kilmaavtrykket og bidra til å nå bærekraftsmålene. Vi i Oslo Areal har i mange år hatt fokus på energioptimalisering og bærekraftig drift og bygging. Piloten ser på hvordan leietaker kan bidra i dette arbeidet ved at de får informasjon og tilgang til et felles system (Varig) som gir innsikt i klimaavtrykket til bygget. Når leietaker blir med å bidra ved bærekraftig bruk kan vi oppnå et enda lavere klimaavtrykk. Sammen!

Kanskje lærer både vi og leietakerne våre ting vi kan ta med oss for å optimalisere energiforbruket i hjemmene våre også?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!