Aktuelt

Planprogram Sandvika sentrum nord på høring

Bærum kommune har utarbeidet et «Planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord og kollektivknutepunkt» som nå er lagt ut på høring.

I planprogrammet inngår nytt hovedkontor for Viken, utvidelse av jernbanestasjonen og ny løsning for bussterminal. Løkketangen inngår også i planområdet. Les hele forslaget til planprogram her.

Vi deler Bærum kommunes ønske om at dette skal bli et effektivt regionalt knutepunkt med høy utnyttelse, som utvikles med fokus på høy kvalitet i byrom og arkitektur. Vi har sammen med Grape Architects utarbeidet et mulighetsstudie som vi mener vil bidra til nå målsettingene om bymessig utvikling og trygge og aktive byrom.
Se mulighetsstudiet her.

Vi vil jobbe for at det blir gitt rammebetingelser fra Bærum kommune som muliggjør utvikling av vår eiendom på Løkketangen til et nytt og effektivt kontorbygg med høye miljøambisjoner, som kan romme mange arbeidsplasser og skape liv på gateplan.