Aktuelt

Rivearbeidene har startet

Plan- og bygningsetaten har gitt igangsettingstillatelse for rivearbeidene og arbeidene er nå godt i gang.
Rivearbeider består i riving av innvendig lette konstruksjoner og tekniske installasjoner. Dette arbeidet gjøres systematisk etasje for etasje, alt sorteres på stedet før det fraktes ut av bygget via byggeplassheisene. Kranen som er montert på utsiden er en tårnkran med 70 m fagverksbom. Den skal “betjene” hele byggeplassen gjennom mye av byggeperioden.
Avstegning av fortau, stenging av ett av fotgjengerfeltene samt inn- og utkjøring til byggeplassen er organisert etter anvisninger fra Statens Vegvesen.