Aktuelt

“Slaget” om høydene ved Oslo S

I februar i år varslet byrådet at Oslos høyhusstrategi skal revideres. “Plaza-grensen” på 117 meter har vært absolutt i forhold til høyhus. Nå kan den bli mindre absolutt, og det åpnes for at flere steder i Oslo kan bygge høyere enn tillatt i dag.

Området rundt Oslo S er det området i Oslo som tåler høydene best og det er også der flest prosjekter som utfordrer dagens høyhusstrategi er planlagt.

Galleri Oslo, der vi er største eier, er ett av dem. De andre er Entras Oslo Solar, KLPs transformasjon av Postens gamle brevhus, Oslo Plaza og Oslo Spektrum. Først ut til behandling i bystyret er KLPs prosjekt som har høyeste bygg på 135 meter. Oslo Plaza har fått godkjent sine planer, men har foreløpig lagt utbyggingen på is.

Les hele saken i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/oslo/i/BlPp3Q/snart-staar-slaget-om-hoeyhusene

Oslos høyhusregler

  • I 2005 vedtok bystyret en maksgrense for bygninger på 42 meter (ca. 12 – 13 etasjer)
  • I praksis har det vært tillatt større høyder flere steder, som Skøyen, Ensjø og Nydalen.
  • Rundt Oslo S og i Bjørvika har det alltid vært tillatt å bygge høyere. Oslo Plaza (117 meter) har vært øvre grense.
  • Byrådet har varslet at høyhusstrategien skal revideres. De foreslår 16 konkrete steder der høyhus skal vurderes.
  • De vil også vurdere både om grensen på 42 og 117 meter kan økes.