Aktuelt

Stormøte med OMA

I forbindelse med at kommuneplanens arealdel skal opp til revisjon, hadde Oslo Metropolitan Area (OMA) invitert til digitalt stormøte.

Arealdelen er et viktig verktøy og det var fint å se så mange engasjerte innlegg.

Særlig koblingen mot høyhusplan og kommunes miljømål blir spennende og følge og bidra til. Det var interessant å høre Raymond Johansen som trekker frem utfordringen for en by i vekst der vi må balansere forholdet mellom de som bor der fra før med konsekvensene av ny bebyggelse gjennom tilrettelegging for mer vekst.

Flere poengterte at Oslo ikke bare skal være en by som er god å bo i, men skal også være god å jobbe i, møtes i og drive verdiskapning i.

Vi i Oslo Areal ser frem til å bidra til å gjøre Oslo bedre både med byggene, arealer på gateplan og rommene og plassene rundt byggene. Vi håper på god fremdrift i å tilrette for vekst og godt byliv.