Aktuelt

Strakstiltak 2.0

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom styrker miljøambisjonene for eiendomsbransjen og lanserte 10 nye strakstiltak for bransjen vår.
Under toppledersamling tirsdag 2. november signerte vår administrerende direktør Mona Ingebrigtsen de ti nye strakstiltakene:
  • Definer bærekraftambisjon i prosjektet
  • Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter
  • Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad
  • Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
  • Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter
  • Etterspør ombruksmaterialer
  • Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel
  • Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere
  • Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon
  • Etterspør utslippsfri byggeplass

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Vi ser frem til å implementere de nye strakstiltakene på våre prosjekter og i våre eiendommer.

Foto: Anders Nohre-Walldén