Utviklingsprosjekter

Chr. Krohgs gate 2

Fra bakgate til aktivt byrom

Oslo Areal er i full gang med å bidra i et nytt pulserende byområde, der folk vil være. Nå forbereder selskapet forslag til detaljregulering av Christian Kroghs gate 2.

 – Målet er å bidra til å løfte nærområdet fra et slitent bakgatepreg som kan oppleves som utrygt, til et vitalt bymiljø med urbant gateliv og aktive fasader. I tillegg vil vi skape kontakt mellom gateløp og elvebredden, sier prosjekt- og utviklingsdirektør i Oslo Areal, Jorunn Grøntveit.

En gang i tiden lå Den Norske Remfabrik, ombygd atskillige ganger i perioden 1899-1948, i denne gården. Akerselva er nærmeste nabo. Før var elva kilde for energi til industri. Nå skal den gi brukere av nye Christian Kroghs gate 2 urban energi.

Oslo Areal planlegger etablering av et kontorbygg med utadrettet virksomhet i sokkeletasjen mot Christian Kroghs gate, og åpenhet og aktivitet mot Akerselva. Prosjektet innebærer en fortetting på en svært sentral eiendom, som vil få mer enn 1000 arbeidsplasser like ved Oslo S.

AART Arkitekter og Schmidt/Hammer/Lassen Arkitekter (SHL) er engasjert av Oslo Areal for å gjennomføre reguleringen.

Nye Christian Kroghs gate 2 har høye miljøambisjoner for prosjektet (Energiklasse A og Breeam Excellent).

Akerselva skal løftes frem, og gjøres tilgjengelig ved hjelp av en ny gangvei langs venstre elvebredd, oppholdssoner ved vannet og mulighet adkomst fra Christian Krohgsgate gjennom bygget. Bygget ligger ved en del av Oslos viktigste grøntdrag fra Vaterland til Maridalsvannet.

Prosjektet er søkt tilpasset omgivelsene gjennom materialbruk og utforming. Åpne fasader på gateplan vil gi visuell kontakt mellom Christian Krohgsgate og elva.  Det vil bli lagt stor vekt på mobilitet gjennom tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det vil ikke bli etablert parkering i bygget, med unntak av enkelte el-bil plasser.

For å sørge for at prosjektet dekker de behovene området og beboere har både i forhold til tilbud og mobilitet, er Léva Urban Design engasjert for å gjennomført svært grundig medvirkningsprosesser.

Ny kommersiell, og annen publikumsrettet, virksomhet i Christian Kroghs gate 2, aktivisering av elvebredden, samt økt utnyttelse av næringsbebyggelsen vil tilføre et nytt byliv, øke tryggheten i området og være et viktig bidrag i utviklingen av 24-timersbyen med aktive byrom med butikker og spisesteder, sier prosjekt- og utviklingsdirektør i Oslo Areal, Jorunn Grøntveit.