Utviklingsprosjekter

Chr. Krohgs gate 10

CK10 ligger vegg i vegg med vårt store utviklingsprosjekt CK2. Ved kjøpet av CK10 sender Oslo Areal et tydelig signal på at vi har tro på området rundt nedre Akerselva og at vi styrker satsingen vår på skape trygge byrom, attraktive lokaler og gode møteplasser i denne delen av byen.

CK10 er en prosjekteiendom som har behov for oppgradering og modernisering. Fotavtrykket består og vi ønsker å bevare og fornye eiendommen i tråd med egne bærekraftsmål og den sosiale stedsanalysen som er gjort av området rundt. Åpne mot Akerselva, sikre gode arbeidsplasser og fine uteområder både for de som bor der, jobber der og for de som bruker området.

Eiendommen er på 5339 kvm og har glimrende beliggenhet for bruk av kollektivtransport. I tillegg er det godt tilrettelagt for både syklende og gående. Dette bygget har stort potensiale for fleksibel utnyttelse og kan tilrettelegges for bruk både morgen, middag og kveld.

Konseptutviklingen er i gang og vi jobber med gode aktører som bidrar med innsikt og innspill i prosessen.

Etter at konseptet er klart søker vi om rammetillatelse og forventer å kunne igangsette fysiske arbeider for oppgraderingen i Q1-2022 og den første leietakeren kan flytte inn i Q4-2022.